SPRAWOZDANIA FRP
     Zachowując we wszelkich podejmowanych działaniach zasadę transparentności udostępniamy Państwu formularz, umożliwiający zapoznanie się ze sprawozdaniami Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Wystarczy wypełnić odpowiednie pola, a prośba o udostępnienie sprawozdania zostanie przekazana bezpośrednio do Biura Fundacji. Sprawozdanie zostanie wysłane
na podany przez Państwa adres e-mail:
  
Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana!
Przepraszamy, wiadomość nie mogła zostać wysłana. Popraw błędy i spróbuj ponownie.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, w zakresie niezbędnym do realizacji jej celów statutowych. Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne oraz że dotyczą mojej osoby.