FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W SUWAŁKACH
ul. Tadeusza Kościuszki 62
16-400 Suwałki


OŚRODEK TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI
  
                                                                                                                               
Promocja, sprzedaż, obsługa merytoryczna Instumentu Finansowego
Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.
 
731 757 000      biuro3otwii@frp.pl

Promocja, sprzedaż, obsługa merytoryczna Instumentu Finansowego -
Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe I-III z województwa podlaskiego

731 757 000    biuro3otwii@frp.pl

Promocja, sprzedaż, obsługa merytoryczna Projektu ,,Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości'' z województwa podlaskiego. 
731 757 000   biuro3otwii@frp.pl

Promocja, sprzedaż, obsługa merytoryczna Instrumentu Finansowego –  Pożyczka Płynnościowa POIR II. 
731 757 000     biuro3otwii@frp.pl

Promocja, sprzedaż, doradztwo, tworzenie miejsc pracy, monitoring rzeczowy w trakcie realizacji
Umowy Pożyczkowej Podmiotów Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, lubeleskiego, podkaprackiego
.   
730 938 766     biuro2otwii@frp.pl

Promocja, sprzedaż, doradztwo, umorzenia związne z utrzymaniem miejsc pracy, monitoring rzeczowy w trakcie realizacji Umowy Pożyczkowej Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu całej Polski.    
730 938 766     biuro2otwii@frp.pl

Promocja, sprzedaż, obsługa merytoryczna Instrumentu Finansowego –  Pożyczka Płynnościowa POIR I. 
730 938 766     biuro2otwii@frp.pl

Sprzedaż, doradztwo w ramach Funduszu Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej.

605 418 691     kontaktopen@frp.pl

Promocja, sprzedaż, obsługa merytoryczna Instrumentu Finansowego –  Pożyczka Płynnościowa POIR II.
 605 418 691    biurootwii@frp.pl

Umorzenia Pożyczek w ramach Funduszu Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej.
690 910 158     biuro4otwii@frp.pl

Animator Projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. 
519 437 643    biuro1otwii@frp.pl

Kluczowy Doradca Projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. 731 757 000   biuro3otwii@frp.pl
Kluczowy Doradca Biznesowy Projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach.

605 418 691    biurootwii@frp.pl


OŚRODEK ROZWOJU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Instumentu Finansowego - Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.
 
790 420 295     biuro3orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Instumentu Finansowego - Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe I-III z województwa podlaskiego.
790 420 295     biuro3orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Projektu
,,Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości'' z województwa podlaskiego. 

790 420 295    biuro3orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Instrumentu Finansowego
–  Pożyczka Płynnościowa POIR III.
 
790 420 295    biuro3orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy w trakcie realizacji Umowy Pożyczkowej Podmiotów Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego. Całkowite rozliczenie Umowy Inwestycyjnej.               
507 077 338    biuro2orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy w trakcie realizacji umowy Pożyczkowej Podmiotów Ekonomii Społecznej  z terenu całej Polski. Całkowite rozliczenie Umowy Inwestycyjnej.               
507 077 338    biuro2orif@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Instrumentu Finansowego –  Pożyczka Płynnościowa POIR I. 
790 420 295 biuro3orif@frp.pl Rozliczenie Pożyczki w ramach Funduszu Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej.

790 420 297    open@frp.pl

Rozliczenie wydatkowania środków, doradztwo finansowe, monitoring finansowy Instrumentu Finansowego –  Pożyczka Płynnościowa POIR II. 
790 420 297    biuro1orif@frp.pl

Ośrodek Monitoringu i Windykacji

Monitorowanie spłat zgodnie z zapisami w programie księgowym. Ewentualna windykacja zgodnie z obowiązującymi procedurami w Projektach oraz w Fundacji, celem odzyskania przekazanych środków we wszystkich Projektach prowadzonych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.
690 910 159     biuro2omiw@frp.pl


Warsztat Terapii Zajęciowej im. Księdza Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie
 

Pracownia krawiecka                 533 362 669  
Pracownia plastyczna                533 362 670 
Pracownia przyrodnicza            533 362 668  
Pracownia teatralna                   533 362 667 
Pracownia życia codziennego   533 362 672  
Pracownia techniczna                533 362 671